fbpx

Pracownik produkcyjny

Application deadline date has been passed for this Job.
AWG Sp.z.o.o.
  • Data publikacji: 10 lutego 2020
  • Aplikacje 0
  • Wyświetleń 783
Przegląd oferty pracy

Szukaszciekawej pracy ? Nie lubisz monotonii ? Uwielbiasz prace w zespole iw świetnej atmosferze ? Interesuję Cię praca na produkcji ?Świetnie się składa! Mamy dla Ciebie wspaniniała ofertę!
Niewymagamy doświadczenia, wszystkiego nauczymy Cię sami.

Lokalizacja:Sucholeska, Poznań – dojedziesz do nas autobusem nr 168 lub 146(również bezpośrednio z Ronda Kaponiera)!

-Pakowaniei segregacja towaru do kartonów

-Odbieraniegotowego produktu

Czegowymagamy?

-Aktualnaksiążeczka sanitarno-epidemiologiczna (wymógkonieczny)
-Dyspozycyjności w systemie 3-zmainowych
-Rzetelności nad powierzonymi zadaniami

Cooferujemy:
-Pracę od zaraz na pełen etat

-Wynagrodzenieaż 2600 zł brutto/msc + dodatek za godziny nocne

-Umowęo pracę

-Wolneweekendy:)

Niezwlekaj, wyślij nam swoje CV, a my skontaktujemy się z Tobą!:)

Prosimyo dopisanie poniższej klauzuli:

Wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacjizgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych)”

INFORMACJANA TEMAT ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodniez art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest AWG Sp. z o. o. z siedzibą ul.Żmigrodzka 253, 51-129 Wrocław, zwana dalej Spółką;

Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art.6 ust 1 pkt a wyrażeniu zgody na poczet przyszłych rekrutacji napodstawie art. 6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust.1 pk;

Podaneprzez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane potencjalnympracodawcom jeśli wyraził Pan/Pani stosowną zgodę w treściswojej aplikacji;

Pani/Panadane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody naprzetwarzanie jego danych w tych celach, ale w przypadku rekrutacjinie dłużej niż 2 lata;

PosiadaPani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięciazgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem;

PosiadaPan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznaPani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanieprzez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

Pani/Panadane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równieżw formie profilowania;

Podaneprzez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego;

Podaniedanych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jestdobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesachrekrutacyjnych.

Dodaj ogłoszenie
  • Oferowane wynagrodzenie 2000 - 2500 zł
  • DoświadczenieBez doświadczenia
  • WyksztalcenieZasadnicze
Krótka lista Nigdy nie płacisz za aplikację lub rozmowę kwalifikacyjną.